streda 11. júla 2012

MCH Band "1982 - 1986" (2 CD) / CD 1Toto dvoj-CD je skvost českej alternatívnej hudby. Dostal som sa k nemu pred rokmi, presne deň pred koncertom MCH BANDu v Rock-Pop-Jazz klube na Jakubáku.

Pôvodne tie nahrávky vyšli všetky na kazetách u Fist records (Chadimov undergroundový label). Dnes dávam prvé CD, nahrávky z rokov 1982/3.
Ponurosť, chlad a odcudzenosť tej doby zachytené v experimentálnej novovlnnej podobe so stopami art-rocku či štýlu Rock in opposition.

Mikoláša Chadimu som videl naživo viac krát a vždy to bol skvelý hudobný zážitok. A kniha "Alternativa" ktorej je autorom, je jedna z naj (pútavejších/ostrejších/priamejších) kníh o českej hudobnej scéne.

MCH story:
"Mikoláš Chadima zakladatel skupiny MCH BAND - nonkonformní hudebník, skladatel, textař, publicista, jeden z “otců” české alternativní scény. Do širšího povědomí se prosadil ve druhé polovině 70. let vystoupeními na Pražských jazzových dnech jako člen kapel Elektrobus a The Rock & Jokes Extempore Band J.J.Neduhy. Během Neduhova řízení o legálním odchodu do emigrace Extempore převzal a vedl od roku 1979 do září 1981. Mimoto působil v kultovním “improvising” souboru Kilhets a revivalových Old Teenagers, později Classic Rock And Roll Band.

Na vrcholu popularity byl Chadima v roce 1981. Anketu „All Stars Band 1980/81“ časopisu Jazz Bulletin č. 27/28, vydávaném Jazzovou sekcí, vyhrálo Extempore s velkým náskokem před Etc..., Pražským výběrem a Modrým efektem. V anketě osobnost roku se Chadima umístil na druhém místě za V. Mišíkem. Po osmi letech mu byl vrácen cestovní pas a tak mohl představit svoji tvorbu i v zahraničí. 1. března 1981 vystoupil se svými skladbami v londýnském klubu Three Steps za doprovodu členů kapel This Heat, The Work, Henry Cow a Art Bears. V červenci téhož roku odehrálo Extempore tři koncerty v Maďarsku jako host tehdejší maďarské kapely číslo jedna Hobbo Blues Band. Po návratu z Maďarska byl Chadimovi cestovní pas bohužel opět zabaven. Další nabídky na vystoupení v cizině - “západní” i “východní” – se staly na dlouhých osm let bezpředmětné.

V září 1981 Chadima činnost Extempore ukončil a založil MCH Band. V létě však byl zveřejněn jeho podpis Charty 77 a po novém roce začala represe nabírat na síle. Během necelých dvou let mu byla legální koncertní činnost zcela znemožněna. Z povědomí široké veřejnosti se Chadima pomalu vytratil. Vystupoval sice dál v undergroundu, ale v zájmu utajení kapela neustále měnila názvy. MCH Band tak existoval pouze na magnetofonových kazetách, na kterých Chadima pod značkou Fist Records rozšiřoval samizdatovým způsobem nejen hudbu svou, ale i hudbu spřátelených kapel.
V roce 1983 začal úzce spolupracovat s básníkem Ivanem Wernischem a tato spolupráce trvá dodnes..

Na legální podia se MCH Band vrátil v lednu 1989 veleúspěšným vystoupením ve sportovní hale v pražských Holešovicích na akci “Koncert pro Arménii”. Po dlouhých devíti letech legální koncert v Praze! Přímo na místě byla Chadimovi nabídnuta spolupráce s tehdy ještě státní profesionální agenturou a MCH Band začal s jistým omezením vystupovat znovu legálně. Chadimovi byl po letech opět vrácen cestovní pas. Díky tomu mohl MCH Band 5.listopadu 1989 odehrát koncert na legendárním festivalu Solidarnoszi Czeskoslow.-Polskiej.ve Wroclawi. Po převratu, v prosinci 1989 hrál Chadima s MCH Bandem poprvé i na “západě” na festivalu “Permutant 89” v dánské Kodani!

V roce 1990 odešel Chadima na „volnou nohu“ a stal se profesionálním skladatelem a hudebníkem. Připravil k vydání archivní nahrávky a užil si s kapelou porevoluční euforii Ani po jejím odeznění neustal ve svých aktivitách. Stále píše hudbu, vydává své nahrávky a koncertuje doma i v zahraničí.

Vedle MCH Bandu spolupracoval Chadima po převratu s mnoha dalšími hudebníky. Mimo jiné s Peterem Binderem, Chrisem Cutlerem, Alešem Charvátem, Pavlem Fajtem, Fredem Frithem, Fredem Gullianim, Marcem Sensem… V současnosti vystupuje mimo svůj band v česko-slovenském projektu XAFOO s Juliusem Fujakem, s “Trip Dub Thcore” kapelou Dekadent Fabrik a s Pavlem Richtrem..."


http://www.mchband.cz/


http://www.ulozto.cz/xWVEJrt/mch-band-1982-3-zip


-------------------------------------------------------------------------


Czech alternative/R.I.O. - styled music from 80´s. Great!!! Recordings from tapes compiled on 2 CD´s. Today you can hear first CD."Mikolas Chadima, founder of MCH BAND – non-conformist musician, composer, lyricist and publicist, one of the “fathers” of the Czech alternative scene. He became widely known in the second half of the ‘70s with his performances at Prazské jazzové dny (Prague Jazz Days) as a member of the bands Elektrobus and The Rock & Jokes Extempore Band of J. J. Neduha. Chadima took over Extempore during Neduha's attempts to emigrate legally, leading the band from 1979 to September 1981. In addition he was engaged in the cult improv group called Kilhets and the revival-style Old Teenagers as well as the Classic Rock and Roll Band later. Chadima's popularity reached its peak in 1981. Extempore won the “All-Star Band 1980/81” survey in the Jazz Bulletin, Volume 27/28, published by Jazzová sekce, beating Etc..., Prazský výber and Modrý efekt by a wide margin. Chadima also ranked second in the “Celebrity of the Year” survey, following V. Misík. After eight years he received his passport back and he could finally introduce his work abroad. On 1 March 1981 Chadima performed his music in the London Three Steps club, accompanied by members of the bands This Heat, The Work, Henry Cow and Art Bears. In July of the same year Extempore played three concerts in Hungary as a guest of the former No. 1 Hungarian band – Hobbo Blues Band. Chadima's passport was then unfortunately confiscated again upon his return from Hungary, which made other offers to perform abroad irrelevant – both in the Western and Eastern blocs. In September 1981 Chadima broke up Extempore and founded the MCH Band. In the summer his signature on Charter 77 appeared in the media and after the New Year the strength of the repression started to grow. Not even two years later, his legal concert activities were completely blocked. Chadima then slowly faded from the minds of the general public. Although he continued to perform underground, the band kept changing its name for security reasons. MCH Band thus only existed on audiocassettes where Chadima, under the brand Fist Records, spread his music as well as the music of other friendly bands in a “samizdat” way. In 1983 Chadima established close cooperation with the poet Ivan Wernisch, which has continued to the present. MCH Band returned to the legal stage in January 1989 with a hugely successful performance in the sports hall in Prague's Holesovice district, at the event titled “Koncert pro Arménii” (“Concert for Armenia”). After nine long years – a legal concert in Prague! Chadima was offered cooperation with a professional agency – still state-owned at that time – on the spot, making it possible for MCH Band to start appearing legally again, in spite of several restrictions. Chadima received his passport back after many years. This enabled MCH Band to perform a concert on 5 November 1989 at the legendary festival Solidarnoszi Czeskoslow-Polskiej in Wroclaw. In December 1989, after the revolution, Chadima had his first performance with MCH Band in the West, at the “Permutant 89” festival in Copenhagen! In 1990 Chadima decided to go freelance, becoming a professional composer and musician. He prepared his archive records for release and enjoyed the post-revolution euphoria with his band. However, he didn’t abandon his activities after all the excitement had faded, continuing to write music, release new records and perform concerts both at home and abroad. In addition to MCH Band, Chadima cooperated with many other musicians after the revolution, such as Peter Binder, Chris Cutler, Ales Charvát, Pavel Fajt, Fred Frith, Fred Gulliani, Marc Sens etc. At present he performs most often with Pavel Richter when not playing with his own band. MCH BAND 2008 Mikolas Chadima – sax, guitar, vocals, loops Martin Schneider – bass guitar Jiri Jandourek – keys, background vocals Jan Chalus – drums Jan Jirucha – trombone Petr Ferenc – DJ..."mišo

2 komentáre:

  1. Dva tracky na tomto CD nahral MIKOLAS CHADIMA na aparature CHVM v Bratislavskom klube PRIMAF v roku 1984.......zopar podrobnosti a prepojenie najses v knihe UNDERPUNK od CHVM............LUBOS CHVM

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Mohu poprosit o reupload? Linky jsou bohužel mrtvé...

    OdpovedaťOdstrániť