štvrtok 4. augusta 2016

PATERNOSTER - Malá revue pro umění a kritiku :: výber z č. 1/83


Po ekologických časákoch teraz niečo z polí (pět) alternatívnej kultúry minulého storočia.

Časopisy PATERNOSTER nebudem prefocovať celé, dám k dispozíci vždy len niekoľko strán venujúcich sa hudbe.
PATERNOSTER, Malé revue pro umění a kritiku - vychádzala v rokoch 1983- 1990 vo Viedni ako exilový kultúrny časopis. Vydával ho Zbyněk Benýšek. Paternoster sa prihlásil k tradícií kultúrnych časopisov 60. rokov (Tvar, Sešit pro mladou literaturu) alebo samizdatových tlačovín 70. rokov (Zebra, Vokno) . Uverejňoval tvorbu autorov ktorý začínali písať začiatkom 70. rokov a poskytoval publikačnú možnosť autorom tzv. undergroundu. Beletristické texty vychádzali v rubrikách Poezie a Próza; kde boli zastúpení napr.: Michal Ajvaz, Ivan Blatný, Egon Bondy, Vladimíra Čerepková, Ivan Diviš, Zbyněk Hejda, Karel Hynek, Ivan M. Jirous, Věra Jirousová, Petr Kabeš, Petr Král, Vít Kremlička, Petr Lampl, Milan Nápravník, Fanda Pánek, Andrej Stankovič, Ivan Wernisch, a prozaici Zbyněk Benýšek, Bohumil Hrabal, Petr Kouba, Iva Pekárková, Jan Pelc, Karol Sidon, Karel Trinkewitz, Vlastimil Třešňák...
Priestor bol venovaný aj hudobnej scéne, prevažne "písničkářskej", ale aj alternatívnej alebo undergroundovej hudbe, divadelným témam, textom o spoločenských témach, filozofií či výtvarnom umení.


Ivan Martin Jirous - Magor a kúsok z jeho príbehu o PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE:

...a Paul Wilson píše o CAPTAINovi BEEFHEARTovi:
------------------------------------


Paternoster, Small revue for art and criticism - was published in the years 1983-1990 in Vienna as a cultural exile magazine. Issued by: Zbynek Benýšek. Paternoster subscribing to the traditions of culture magazines of 60´s. (Tvar, Sešit pro mladou literaturu) or printed samizdat of 70´s (Zebra, Vokno). It published articles of authors who began writing in the early 70´s and provided publication of an authors called "underground". Fiction texts based on sections of poetry and prose; where they were represented as: Michael Ajvaz, Ivan Blatný, Egon Bondy, Vladimir Čerepková, Ivan Divis, Zbynek Hejda, Karel Hynek, Ivan M. Jirous, Vera Jirousová, Petr Kabeš, Petr Král, Vít Kremlička, Peter Lampl, Milan Nápravník, Filip Panek, Andrej Stankovic, Ivan Wernisch and prose writers Zbynek Benýšek, Bohumil Hrabal, Petr Kouba, Iva Pekárková, Jan Pelc, Karol Sidon, Karel Trinkewitz, Vlastimil Třešňák ...
The space was also dedicated to the music scene, mostly "singer-songwriter", as well as alternative and underground music, theater themes, text on social issues, philosophy and fine arts.


I will publish only some parts focused on music.


Mišo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

PLASTIKA - S/T (2023)