utorok 7. augusta 2018

Notchnoi Prospekt - Tsveta pozolotchennikh let (1986)


Post-punk/electro-wave z Ruska.
Notchnoi Prospekt -Tsveta pozolotchennikh let (1986).zip


------------

Russian post-punk/electro-wave.Mišo


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára