piatok 16. júna 2017

SADO-MASO Samizdat (1983-1986)Dnes niečo ku českému "literárnemu undergroundu". Voľne dostupná diplomová práca, ktoré sa venuje samizdatovému periodiku SADO-MASO.
Charakteristika časopisu 

"Samizdatový časopis Sado-Maso vycházel v Praze v letech 1983–1986. Počet vydaných čísel je osm. Jednalo se o časopis s uměleckou, filosofickou a ekologickou tematikou. Byl zaměřen na literární, hudební a filmovou produkci, dotýkal se i výtvarného umění. Inspirativním filosofickým proudem byla pro redakci časopisu učení východních kultur – buddhismus, zen-buddhismus – a západní přejímky těchto učení do kulturního proudu New age, hippies a hudebního směru punk. Výraznými kulturními směry, které časopis Sado-Maso akcentoval a z nichž čerpal inspiraci, byly dekadence a surrealismus. Významné osobnosti českého literárního diskursu, jejichž dílu byla v časopise věnována pozornost, byli především Franz Kafka a Karel Hynek Mácha. Z osobností, jejichţ dílo mělo pro kulturní (a politické) pole osmdesátých let klíčový význam, byl značný prostor věnován Egonu Bondymu a okrajově i Václavu Havlovi." 


Název Sado-Maso byl údajně inspirován oblíbenou průpovídkou Vincenta Venery: „To je teda sado-maso.“ 
Logo názvu časopisu (zkráceně S-M) mělo být parafrázíparodií týdeníku Mladý svět (zkráceně M-S) vydávaného Socialistickým svazem mládeže.  

Sado-Maso bylo především předmětem zábavy jeho přispěvatelů, kteří se nechtěli programově nijak vymezovat vuči politické situaci, nebyla s ním spjata ţádná aktivní politická činnost. Jeho náklad byl natolik malý (6–10 kusů), že o jeho existenci věděl úzký okruh čtenářů, přičemž jeho vydavatel nikdy ani neměl záměr tento náklad zvyšovat, a tím čtenářskou
povědomost o časopise rozšiřovat.Sado-Maso nebylo zamýšleno jako tribuna pro deklaraci manifestů, vymezujících prohlášení a programů definujících specifickou skupinu umělců nebo specifický umělecký směr. Autorskou beletristickou tvorbu spíše reflektovalo prostřednictvím esejů a zpráv, než že by dávalo prostor samotným beletristickým textům...


This work offers a complete critical overview of the samizdat magazine Sado-Maso1 published in Prague in the years 1983–1986. I tried to make a complete overview and characteristics of the magazine – the main themes of each issue, historical, ideological and literary context of publishing of the Sado-Maso magazine. I also mention publications which were connected with the S-M magazine – independent movies, other samizdat magazines and books.

Klíčová slova: SAMIZDAT, ČASOPISY, SADO-MASO, JEN PRO BLÁZNY, OPIUM PRO LID, (ZEN)BUDDHISMUS, EKOLOGIE, ANARCHISMUS, PSYCHOLOGIE, PUNK, FILMY TZV. NEZÁVISLÉ TVORBY, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, PUNK-ROCK, NEW AGE, NEW PAINTING, DEKADENCE, SURREALISMUS, LUBOMÍR DROŽĎ, EGON BONDY, TOMÁŠ MAZAL, PAVEL VESELÝ, PETR UHL, DANA NĚMCOVÁ, PAUL WILSON, VÁCLAV HAVEL, STANISLAV DIVIŠ, FRANTIŠEK KAUTMAN, KAREL HYNEK MÁCHA, FRANZ KAFKA, FRANTIŠEK KOBLIHA, KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, ZAPLAŤPÁNBŮ ZA „UNDERGROUND“

Diplomovka na stiahnutie tu: SADO-MASO
Pozri aj: http://muzika-komunika.blogspot.sk/2016/07/pablo-de-sax-tak-pravil-vincent-1990.html------------------------------


This work offers a complete critical overview of the samizdat magazine Sado-Maso published in Prague in the years 1983–1986. Author tried to make a complete overview and characteristics of the magazine – the main themes of each issue, historical, ideological and literary context of publishing of the Sado-Maso magazine. The goal of this work is to provide information about a not well-known part of Czechoslovak underground culture – a part which still has not been paid much attention on the side of literary history. Mišo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára