piatok 1. júna 2018

Muzika a obrazy // Obrazy a muzika

Obrazy:

Pred nedávnom - v polovici mája - začala nová výstava obrazov ľudí s mentálnym postihnutím pod názvom Geniálny Amedeo. Výstava sa konala už po 9. krát. Posledných 5 ročníkov pripravujeme v spolupráci s Kafe Scherz sídliacou na Palisádach. 


Pokiaľ sa zaujímate o netradičné umenie, či o umenie ľudí so zvýhodnením, zájdite si tam. Výstava potrvá do augusta. Po jej vernisáži na ňu bude na druhý deň nadväzovať seminár/beseda s názvom Raňajky s Arte. Radi by sme s toho spravili tradíciu, že deň po otvorení výstavy zorganizujeme stretnutie s ľuďmi, ktorých táto téma zaujíma.


Tu je link na článok o minulom ročníku výstavy a semináru:

http://ceruzouafarbou.blogspot.com/2017/06/vystava-genialny-amedeo-2017.html

A tu zase text (aktualizovaný po skončení akcie)o druhom ročníku semináru:

Seminár „Raňajky s Arte“ v Kaviarni Scherz


Na vernisáž a otvorenie predajnej výstavy Geniálny Amedeo nadväzoval seminár Raňajky s arte, ktorý sa konal na druhý deň, vo štvrtok 17.5. 2018 v dopoludňajších hodinách. Bol to už druhý II. ročník neformálneho stretnutia priaznivcov a záujemcov o arteterapiu a umenie. Stretnutie sme rovnako zorganizovali spolu s kolegami a kolegyňami z Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v priestore kaviarne Scherz. Tiché prostredie v ktorom sa v šere pri káve môžeme zdieľať o svojich skúsenostiach s umením a terapeutickou prácou nám vyhovuje.

Seminár si dáva za úlohu vytvoriť priestor pre stretnutia ľudí ktorí sa venujú arteterapii, umeniu a vytvoriť základ pre platformu, ktorá sa vzájomne informuje o aktivitách súvisiacich z rôznymi podobami umeleckej tvorby s ľuďmi s mentálnym postihnutím a s poruchami autistického spektra a možnosť prezentovať svoju činnosť.

O rôznych podobách umenia a tvorbe ľudí s mentálnym postihnutím rozprávali viacerí účastníci, ktorá sa profesionálne venujú pedagogickej práci, a arte terapii.

Medzi účastníkmi, ktorí prispeli do diskusie boli:

Mgr. Ondrej Molitoris, vzdelaním špeciálny pedagóg, ktorý pôsobí v sociálnych službách.
Venuje sa prevažne ľuďom s mentálnym postihnutím. S týmto zameraním viedol istý čas tanečný súbor Harmatanec, občas sa hudobne aktívne angažuje s kapelou Divozel členovia ktorej sú ľudia s mentálnym postihnutím. Momentálne je účastníkom dlhodobého kurzu muzikoterapie a porozprával o svojich skúsenostiach s využitím muzikoterapie vo svojej práci.

Dr. Katarína Minichová, ktorá je absolventkou Univerzity Karlovej v Prahe /spoločenské vedy/, pracovala dlhé roky ako dramaturg v redakcii programov pre deti a mládež /STV/, bola pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave /VŠMU/. Od roku 1980 spolupracovala s klubom psychiatrických pacientov, v roku 2002 bola spoluzakladateľkou Občianskeho združenia KRÍDLA /Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami/ a v roku 2005 denného Rehabilitačného strediska KRÍDLA. Iniciovala prvé projekty nových foriem arteterapie pre OZ KRÍDLA v spolupráci so študentmi umeleckých odborov, ktoré prezentovala s psychiatričkou MUDr. E. Janíkovou a ďalšími arteterapeutmi na psychiatrických konferenciách a odborných podujatiach v SR aj v zahraničí. Rozprávala zaujímavé postrehy z práce ich združenia a popretkávala ich zaujímavými video-vstupmi.

Mgr. Daniela Korychová, od roku 2000 pracovala v DSSpKM. To bol začiatok jej práce vo výtvarných aktivitách s mentálne postihnutými ľuďmi. V roku 2009 prešla na Špeciálnu základnú školu s materskou školou v Petržalke, kde pracuje s viacnásobne postihnutými deťmi ako špeciálny pedagóg.
Súčasne sa venuje klientom chránenej dielne IMPULZ, kde vedie výtvarný krúžok. Ich  práce boli niekoľkokrát použité na reklamný a propagačný materiál a tiež ako vianočné pozdravy v rôznych firmách.  Podrobne nám predstavila tvorbu a spôsoby výtvarnej práce so svojími žiakmi.

Renáta Frešová – inštruktora sociálnej rehabilitácie, ktorá sa dlhé roky venuje výtvarným činnostiam s mentálne postihnutými ľuďmi. Podieľala sa na vzniku výstavy Geniálny Amedeo pred takmer 10 rokmi a na seminári predstavila práce niekoľkých klientov, ktorí sa za posledný rok zlepšili vo svojej výtvarnej práci aj vďaka jej pomoci.


Vladimír Kordoš – maliar, pedagóg, konceptuálny umelec, pôsobil ako výtvarný lektor v Galérii Nezábudka pri lige za duševné zdravie. V rokoch 1960 – 1964 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave na oddelení aranžérstva a výstavníctva u profesora Rudolfa Filu . V rokoch 1965– 1971 pokračoval vo výtvarnom a remeselnom vzdelávaní na oddelení Sklo v architektúre Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u docenta Václava Ciglera . Po absolvovaní krátky čas pracoval ako grafik v redakcii časopisu Život. V rokoch 1973 – 2011 pedagogicky pôsobil na oddelení propagačnej grafiky svojej materskej strednej školy, ktorá sa od roku 1994 nazýva Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Veľmi zaujímavo porozprával o fenoméne art-brut, o arteterapii a svojej dlhoročnej práci v tejto oblasti.

Mgr. Michal Kralovič – terapeutický pracovník DSSpKM. Rovnako som sa s krátkym príspevkom nazvaným „Cesta autistu do ateliéru“ zapojil do diskusie aj ja. Stručne som vykreslil spôsob arteterapeutickej práce s dospelým autistom, teda súčinnosť vzťahu a tvorby v bezpečnom prostredí. V príspevku som použil na dokreslenie niekoľko fotiek a videozáznamov z ateliéru.

Do debaty sa nakoniec zapojil aj Mgr. Erik Forgáč , ktorý u nás pracuje ako liečebný pedagóg a vychovávateľ v drevárskej dielni, rozprával o tvorbe vtáčích búdok. Ergo terapeutický prístup tvorby ktorý predstavil v sebe spája v jednoduchú manuálnu prácu s užitočným výsledným  produktom – obydlím pre hniezdiace vtáky.

Ku tomu všetkému sa podávalo občerstvenie v podobe osviežujúcich nápojov, kávy a koláčov.


Muzika:

Zajtra hrám na Záježovej na akustickom festivale Hodoštiják:

...a pár ďalších koncertov je momentálne v jednaní...info čoskoro tu: Mišo Štich


Mišo


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

DOGMA - Demo (2019)