štvrtok 25. júna 2020

Jonáš Gruska - Zvuky Slovnaftu (2015)


Trochu mestskej hudby.
https://jonasgruska.bandcamp.com/album/zvuky-slovnaftu"Zvuky Slovnaftu" je séria terénnych nahrávok poľných horákov počas ich mimoriadneho behu v ropnej rafinérii Slovnaft v Bratislave. Tieto nezvyčajné zvuky sa ozývali celým mestom, dokonca celé desiatky kilometrov a nedali tak spať jeho obyvateľom.
Pokúsil som sa zachytiť atmosféru z čo najväčšej blízky, vrátane polymetrických variácii v podaní cvrčkov a cikád, ktoré sa krásne premiešavali s dunením plameňov.
Upozornenie: obsahuje veľa nízkych frekvencii.

"Zvuky Slovnaftu" (Sounds of Slovnaft) is a set of field recordings, dedicated to flare stacks during unusual activity at Slovnaft oil refinery, Bratislava, Slovakia. These sounds were heard tens of kilometers around and kept the city awake for several nights.
I tried to capture the atmosphere from the immediate distance, including the polymetric variations of rhythmic patterns produced by crickets and cicadas, joined by the massive beating of the flames.
Warning: contains a lot of very low frequencies

credits

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára